Hafa Danışmanlık

Hafa Danışmanlık 2015 yılında İzmir’de kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana farklı ölçeklerdeki pek çok firmaya KOBİ Danışmanlığı başlığı altında iş geliştirme, proje geliştirme, pazar araştırması ve devlet hibe/teşvik programları hakkında danışmanlık desteği vermektedir.

KOBİ’lerde Ar-Ge kültürünü yerleştirmek için fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar her türlü hizmeti vermekteyiz.

Hizmetler

Güçlü ekibimiz ile firmanıza danışmanlık hizmetleri sunuyor;
KOSGEB’in hibe desteklerine ulaşmanızı sağlıyoruz.

Startup Mentörlüğü

Startup girişimlerine iş geliştirme ve yatırım alma konularında destek veriyoruz.

Kobi Danışmanlığı

KOBİ’lerde Ar-Ge kültürünü oluşturmak ve geliştirmek için gerekli alt yapıları oluşturarak ürün geliştirme, iş geliştirme ve pazar araştırması konularında destek veriyoruz.

Devlet Destekleri

KOSGEB, TÜBİTAK, TKDK vb. her türlü devlet desteği ve teşviki konusunda fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar KOBİ’lere proje hazırlama hizmeti veriyoruz.

Üniversite - Sanayi İşbirliği

KOBİ’lerin üniversitelerin bilgi birikimlerinden yararlanabilmeleri için aracılık ediyoruz.

Nasıl Fayda Sağlıyoruz?

Fikir Proje Geliştirme

KOBİ’lerin ihtiyaç analizini yaptıktan sonra devlet destekli proje desteği almaya yönelik fikir ve proje geliştirme.

Finansman Sağlama

Geliştirilen proje fikrine uygun devlet destekli proje programlarının seçilmesi ve proje yazımının gerçekleştirilmesi.

Ar-Ge Kültürü Oluşturma

Gerçekleştirilen projelerin kalıcılığını sağlamak ve edinilen proje geliştirme deneyiminin sürdürülebilir olması için sistem oluşturma.

Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No 20 502 Konak İzmir

Bize Ulaşın